Σχεδόν αχρησιμοποίητο και πλήρες διαθέσιμο.

20 EUR (χωρίς ΦΠΑ)