Ψιλικά αλλά εξίσου σημαντικά.

2 EUR (χωρίς ΦΠΑ) κάθε ένα.